• pdvgsm vừa mở được Lục Stechkin APS (Vĩnh viễn) vĩnh viễn
 • gmpes1 vừa mở được Lục Stechkin APS (Vĩnh viễn) vĩnh viễn
 • zmn2 vừa mở được beretta M9 anniversary vĩnh viễn
 • zmn2 vừa mở được beretta M9 anniversary vĩnh viễn
 • komach123 vừa mở được beretta M9 anniversary vĩnh viễn
 • komach123 vừa mở được beretta M9 anniversary vĩnh viễn
 • khanhblue vừa mở được beretta M9 anniversary vĩnh viễn
 • khanhblue vừa mở được beretta M9 anniversary vĩnh viễn
 • mavungght vừa mở được beretta M9 anniversary vĩnh viễn
 • mavungght vừa mở được beretta M9 anniversary vĩnh viễn
 • phuonglt13 vừa mở được beretta M9 anniversary vĩnh viễn
 • phuonglt13 vừa mở được beretta M9 anniversary vĩnh viễn
 • mkakaka vừa mở được beretta M9 anniversary vĩnh viễn
 • mkakaka vừa mở được beretta M9 anniversary vĩnh viễn
 • hunter187 vừa mở được beretta M9 anniversary vĩnh viễn
 • hunter187 vừa mở được beretta M9 anniversary vĩnh viễn
 • huonghx vừa mở được Light Shoes vĩnh viễn
 • feelwell26 vừa mở được Light Shoes vĩnh viễn
 • hoaquay28 vừa mở được Light Shoes vĩnh viễn
 • hoaquay28 vừa mở được Light Shoes vĩnh viễn
 • jimmyy2020 vừa mở được Light Shoes vĩnh viễn
 • jimmyy2020 vừa mở được Light Shoes vĩnh viễn
 • tynhokpr0 vừa mở được Light Shoes vĩnh viễn
 • tynhokpr0 vừa mở được Light Shoes vĩnh viễn
 • facehunger vừa mở được 5000 Crown vĩnh viễn
 • anhhung910x vừa mở được Light Shoes vĩnh viễn
 • anhhung910x vừa mở được 5000 Crown vĩnh viễn
 • anhhung910x vừa mở được Light Shoes vĩnh viễn
 • kietjay123 vừa mở được Light Shoes vĩnh viễn
 • anhhung910x vừa mở được Light Shoes vĩnh viễn
 • 99

 • Vui lòng nhập tên nhân vật mới

  Lưu ý:

  * Tên nhân vật có ít nhất 4 ký tự và không có dấu cách

  * Độ dài tối đa là 12 ký tự

  * Tên nhật vật không được vi phạm nội quy. NPH có quyền khóa tài khoản vi phạm.

Mới nhất
 • Dùng chung
 • Rifleman
 • Engineer
 • Sniper
 • Medic