Đăng ký tài khoản
Tên tài khoản không hợp lệ

Bạn đã đăng ký tài khoản thành công!

Hãy cập nhật thông tin tài khoản để bảo mật và nhận 50 Crown.

Tải bản patch update

Phiên bản Dung lượng Download
Bản cập nhật 5.2 483 MB Tải về máy
Bản cập nhật 5.1 200 MB Tải về máy
Bản cập nhật 5.0 420 MB Tải về máy
Bản cập nhật 4.8 234 MB Tải về máy
Bản cập nhật 4.7 672 MB Tải về máy
Bản cập nhật 4.6 188 MB Tải về máy
Bản cập nhật 4.5 188 MB Tải về máy
Bản cập nhật 4.4 188 MB Tải về máy
Bản cập nhật 4.3 147 MB Tải về máy
Bản cập nhật 4.2 307 MB Tải về máy
Bản cập nhật 4.1 237 MB Tải về máy
Bản cập nhật 4.0 215.5 MB Tải về máy
Bản cập nhật 3.9 554 MB Tải về máy
Bản cập nhật 3.8 212 MB Tải về máy
Bản cập nhật 3.6 65 MB Tải về máy
Bản cập nhật 3.5 298 MB Tải về máy
Bản cập nhật 3.4 154 MB Tải về máy

Bộ cài đầy đủ

Tải lần lượt 6 file dưới về cùng một thư mục sau đó chạy file Warface_goPlay.exe để thực hiện cài đặt game.

Phiên bản Dung lượng Download
Warface_goPlay5.2.exe 769 Kb Tải về máy
Warface_goPlay5.2-1.bin 1.8 GB Tải về máy
Warface_goPlay5.2-2.bin 1.8 GB Tải về máy
Warface_goPlay5.2-3.bin 1.8 GB Tải về máy
Warface_goPlay5.2-4.bin 1.8 GB Tải về máy
Warface_goPlay5.2-5.bin 831 MB Tải về máy

Bộ cài chia nhỏ

Tải lần lượt 15 file dưới về cùng một thư mục sau đó chạy file Warface_goPlay.exe để thực hiện cài đặt game.

Phiên bản Dung lượng Download
Warface_goPlay_5.2.exe 740 Kb Tải về máy
Warface_goPlay_5.2-1.bin 600 MB Tải về máy
Warface_goPlay_5.2-2.bin 600 MB Tải về máy
Warface_goPlay_5.2-3.bin 600 MB Tải về máy
Warface_goPlay_5.2-4.bin 600 MB Tải về máy
Warface_goPlay_5.2-5.bin 600 MB Tải về máy
Warface_goPlay_5.2-6.bin 600 MB Tải về máy
Warface_goPlay_5.2-7.bin 600 MB Tải về máy
Warface_goPlay_5.2-8.bin 600 MB Tải về máy
Warface_goPlay_5.2-9.bin 600 MB Tải về máy
Warface_goPlay_5.2-10.bin 600 MB Tải về máy
Warface_goPlay_5.2-11.bin 600 MB Tải về máy
Warface_goPlay_5.2-12.bin 600 MB Tải về máy
Warface_goPlay_5.2-13.bin 600 MB Tải về máy
Warface_goPlay_5.2-14.bin 403 MB Tải về máy

Cấu hình

  Cấu hình tối thiểu Cấu hình đề nghị
HĐH Windows XP/Vista/7 Windows XP/Vista/7
Processor Itel Core 2 Dou E4400 2.0GHz / AMD Athlon 64x2 Dual Core 4400+ Intel Core 2 Dou E6750 2.66GHz / AMD Athlon ll X2 245e
Memory 4 GB free 6 GB free
Video Memory 256MB 1GB
Video Card Geforce 7600 GT / Radeon X800 XL Geforce GTX 280 / Radeon HD 4870
Sound Card DirectX Compatible DirectX Compatible
DirectX 9.0c 10

 

Điểm danh nhận quà

Điểm danh ngay hôm nay để nhận được nhiều phần quà giá trị.

Điểm danh ngay

Bạn đang có Giftcode?

Nhập code để sở hữu ngay siêu vũ khí của bạn.