Đăng ký tài khoản
Tên tài khoản không hợp lệ

Bạn đã đăng ký tài khoản thành công!

Hãy cập nhật thông tin tài khoản để bảo mật và nhận 50 Crown.

Hướng dẫn Tải và Cài đặt game Warface

 

Tải bản patch update

Phiên bản Dung lượng Download
Bản sửa lỗi treo màn hình bản 5.9 Hướng dẫn 990 KB Tải về máy
Bản cập nhật 5.9 687 MB Tải về máy

Bộ cài đầy đủ

Tải lần lượt 5 file dưới về cùng một thư mục sau đó chạy file Warface_goPlay.exe để thực hiện cài đặt game.

Phiên bản Dung lượng Download
Warface_goPlay5.9.exe 769 Kb Tải về máy
Warface_goPlay5.9-1.bin 1.8 GB Tải về máy
Warface_goPlay5.9-2.bin 1.8 GB Tải về máy
Warface_goPlay5.9-3.bin 1.8 GB Tải về máy
Warface_goPlay5.9-4.bin 1.8 GB Tải về máy
Warface_goPlay5.9-5.bin 1.74 GB Tải về máy

Bộ cài chia nhỏ

Tải lần lượt 16 file dưới về cùng một thư mục sau đó chạy file Warface_goPlay.exe để thực hiện cài đặt game.

Phiên bản Dung lượng Download
Warface_goPlay_5.9.exe 740 Kb Tải về máy
Warface_goPlay_5.9-1.bin 600 MB Tải về máy
Warface_goPlay_5.9-2.bin 600 MB Tải về máy
Warface_goPlay_5.9-3.bin 600 MB Tải về máy
Warface_goPlay_5.9-4.bin 600 MB Tải về máy
Warface_goPlay_5.9-5.bin 600 MB Tải về máy
Warface_goPlay_5.9-6.bin 600 MB Tải về máy
Warface_goPlay_5.9-7.bin 600 MB Tải về máy
Warface_goPlay_5.9-8.bin 600 MB Tải về máy
Warface_goPlay_5.9-9.bin 600 MB Tải về máy
Warface_goPlay_5.9-10.bin 600 MB Tải về máy
Warface_goPlay_5.9-11.bin 600 MB Tải về máy
Warface_goPlay_5.9-12.bin 600 MB Tải về máy
Warface_goPlay_5.9-13.bin 600 MB Tải về máy
Warface_goPlay_5.9-14.bin 600 MB Tải về máy
Warface_goPlay_5.9-15.bin 600 MB Tải về máy
Warface_goPlay_5.9-16.bin 163 MB Tải về máy

Cấu hình

  Cấu hình tối thiểu Cấu hình đề nghị
HĐH Windows XP/Vista/7 Windows XP/Vista/7
Processor Itel Core 2 Dou E4400 2.0GHz / AMD Athlon 64x2 Dual Core 4400+ Intel Core 2 Dou E6750 2.66GHz / AMD Athlon ll X2 245e
Memory 4 GB free 6 GB free
Video Memory 256MB 1GB
Video Card Geforce 7600 GT / Radeon X800 XL Geforce GTX 280 / Radeon HD 4870
Sound Card DirectX Compatible DirectX Compatible
DirectX 9.0c 10

 

Điểm danh nhận quà

Điểm danh ngay hôm nay để nhận được nhiều phần quà giá trị.

Điểm danh ngay

Bạn đang có Giftcode?

Nhập code để sở hữu ngay siêu vũ khí của bạn.