Chào mừng bạn đến với Event “NHIỆM VỤ BẤT KHẢ THI”

Là một chuỗi các nhiệm vụ giống nhau được thực hiện hàng ngày. Người chơi nhận nhiệm vụ trên web, sau đó vào game thực hiện nhiệm vụ. Sau khi hoàn thành, người chơi quay lại web để nhận thưởng

- Mỗi ngày chỉ được nhận nhiệm vụ 1 lần
- Nhiệm vụ sẽ reset vào lúc 0h00 ngày hôm sau (nếu người chơi chưa thực hiện xong trong ngày, EXP kiếm được trước đó sẽ không được cộng dồn cho lần nhận thứ 2)
- Người chơi phải hoàn thành 25 lần trong 40 ngày để được nhận phần thưởng cuối cùng
- Người chơi không cần thực hiện các nhiệm vụ liên tiếp theo ngày (nghĩa là hôm nay bạn thực hiện 1 nhiệm vụ, ngày kia bạn thực hiện 1 nhiệm vụ…khi bạn thực hiện đủ 5 lần như thế bạn vẫn được nhận quà mốc 5)

Có 5 mốc phần thưởng đặc biệt là 5 – 10 – 15 – 20 – 25

- Hoàn thành 5 lần nhiệm vụ hàng ngày, bạn sẽ nhận được món quà đặc biệt ở mốc 5
- Hoàn thành 10 lần nhiệm vụ hàng ngày, bạn sẽ nhận được món quà đặc biệt ở mốc 10
- Hoàn thành 15 lần nhiệm vụ hàng ngày, bạn sẽ nhận được món quà đặc biệt ở mốc 15
- Hoàn thành 20 lần nhiệm vụ hàng ngày, bạn sẽ nhận được món quà đặc biệt ở mốc 20
- Hoàn thành 25 lần nhiệm vụ hàng ngày, bạn sẽ nhận được món quà đặc biệt ở mốc 25