Ưu đãi trong ngày

Thời gian còn lại:

Bao gồm:
- 400 wcoin
- Lựu đạn Brazil vĩnh viễn
Yêu cầu nạp ít nhất 200k trong ngày

ĐÃ HẾT THỜI GIAN MUA HÀNG. VUI LÒNG CHỌN XEM GÓI HÀNG HÔM NAY

Bao gồm:
- BA50 Gold vĩnh viễn
- BA50 vĩnh viễn
- Skin BA50 Open Cup 3
- Găng tay trèo cao 7 ngày
Yêu cầu nạp ít nhất 500k trong ngày

ĐÃ HẾT THỜI GIAN MUA HÀNG. VUI LÒNG CHỌN XEM GÓI HÀNG HÔM NAY

Bao gồm:
- Winchester vĩnh viễn
- Hồi máu wcoin
- Sốc điện wcoin
Yêu cầu nạp ít nhất 300k trong ngày

ĐÃ HẾT THỜI GIAN MUA HÀNG. VUI LÒNG CHỌN XEM GÓI HÀNG HÔM NAY

Bao gồm:
- 300 wcoin
- Crywar 7 ngày
- Claymore 7 ngày
- Smoke gold 7 ngày
Yêu cầu nạp ít nhất 200k trong ngày

ĐÃ HẾT THỜI GIAN MUA HÀNG. VUI LÒNG CHỌN XEM GÓI HÀNG HÔM NAY

Bao gồm:
- Claymore 15 ngày
- Crywar 15 ngày
- 100 lựu đạn phòng ngự
- 100 lựu đạn tấn công
Yêu cầu nạp ít nhất 50k trong ngày

ĐÃ HẾT THỜI GIAN MUA HÀNG. VUI LÒNG CHỌN XEM GÓI HÀNG HÔM NAY

Bao gồm:
- 100 claymore giáng sinh
- 100 claymore thường
- 100 lựu đạn phòng ngự
- 100 crywar
Yêu cầu nạp ít nhất 20k trong ngày 

ĐÃ HẾT THỜI GIAN MUA HÀNG. VUI LÒNG CHỌN XEM GÓI HÀNG HÔM NAY

Bao gồm:
- Trọn bộ skin Widow Maker
Yêu cầu nạp ít nhất 500k trong ngày

ĐÃ HẾT THỜI GIAN MUA HÀNG. VUI LÒNG CHỌN XEM GÓI HÀNG HÔM NAY

Bao gồm:
- 100 claymore giáng sinh
- 100 claymore thường
- 100 lựu đạn phòng ngự
- 100 crywar
Yêu cầu nạp ít nhất 20k trong ngày 

ĐÃ HẾT THỜI GIAN MUA HÀNG. VUI LÒNG CHỌN XEM GÓI HÀNG HÔM NAY

Bao gồm:
- ACR CQB vĩnh viễn
- Hồi giáp tầm xa
- Chữa giáp hồi phục
- 100 lựu đạn phòng ngự
Yêu cầu nạp ít nhất 300k trong ngày

ĐÃ HẾT THỜI GIAN MUA HÀNG. VUI LÒNG CHỌN XEM GÓI HÀNG HÔM NAY