Ưu đãi trong ngày

Thời gian còn lại:

Bao gồm:
- M249 Para Gold
- M249 Para
- M249 Para Atlas
- Hộp đạn to
- Hộp đạn vừa
- Trọng bộ giáp Warchief
Yêu cầu nạp ít nhất 600k trong ngày

ĐÃ HẾT THỜI GIAN MUA HÀNG. VUI LÒNG CHỌN XEM GÓI HÀNG HÔM NAY

Bao gồm:
- Winchester vĩnh viễn
- Hồi máu wcoin
- Sốc điện wcoin
Yêu cầu nạp ít nhất 700k trong ngày

ĐÃ HẾT THỜI GIAN MUA HÀNG. VUI LÒNG CHỌN XEM GÓI HÀNG HÔM NAY

Bao gồm:
- BA50 Gold vĩnh viễn
- BA50 vĩnh viễn
- Skin BA50 Open Cup 3
- Găng tay trèo cao 7 ngày
Yêu cầu nạp ít nhất 2000k trong ngày

ĐÃ HẾT THỜI GIAN MUA HÀNG. VUI LÒNG CHỌN XEM GÓI HÀNG HÔM NAY

200 quả boom Tuyết
200 Smoke Gold
200 Claymore Banana
1.000 wcoin
Yêu cầu nạp 500k

ĐÃ HẾT THỜI GIAN MUA HÀNG. VUI LÒNG CHỌN XEM GÓI HÀNG HÔM NAY

Bao gồm:
- Súng nước vĩnh viễn
- Pháo tay giáng sinh vĩnh viễn
- Claymore 7 ngày
Yêu cầu nạp ít nhất 300k trong ngày
399 Wcoin

THÔNG TIN GÓI HÀNG SẼ ĐƯỢC HIỂN THỊ VÀO NGÀY 27/01/2020

THÔNG TIN GÓI HÀNG SẼ ĐƯỢC HIỂN THỊ VÀO NGÀY 28/01/2020

THÔNG TIN GÓI HÀNG SẼ ĐƯỢC HIỂN THỊ VÀO NGÀY 29/01/2020

THÔNG TIN GÓI HÀNG SẼ ĐƯỢC HIỂN THỊ VÀO NGÀY 30/01/2020