Ưu đãi trong ngày

Thời gian còn lại:

Bao gồm:
- 300 wcoin
- Crywar(7 ngày)
- Claymore(7 ngày)
Yêu cầu nạp ít nhất 200k trong ngày

ĐÃ HẾT THỜI GIAN MUA HÀNG. VUI LÒNG CHỌN XEM GÓI HÀNG HÔM NAY

Bao gồm:
- 400 wcoin
- Trọn bộ booster 15 ngày
Yêu cầu nạp ít nhất 200k trong ngày

ĐÃ HẾT THỜI GIAN MUA HÀNG. VUI LÒNG CHỌN XEM GÓI HÀNG HÔM NAY

Bao gồm:
- Mc Millan vĩnh viễn
- Skin Mc Millan Việt Nam Yêu Dấu vĩnh viễn
- Mc Millan Nham Thạch vĩnh viễn
- Mc Millan World Cup vĩnh viễn
Yêu cầu nạp ít nhất 300k trong ngày

ĐÃ HẾT THỜI GIAN MUA HÀNG. VUI LÒNG CHỌN XEM GÓI HÀNG HÔM NAY

Bao gồm:
- M16A3 Gold vĩnh viễn
- M16A3 vĩnh viễn
- Skin M16A3 VNYD
- Trọn bộ booster 30 ngày
Yêu cầu nạp ít nhất 500k trong ngày

ĐÃ HẾT THỜI GIAN MUA HÀNG. VUI LÒNG CHỌN XEM GÓI HÀNG HÔM NAY

Bao gồm:
- 300 wcoin
- Crywar 7 ngày
- Claymore 7 ngày
- Smoke gold 7 ngày
Yêu cầu nạp ít nhất 200k trong ngày

ĐÃ HẾT THỜI GIAN MUA HÀNG. VUI LÒNG CHỌN XEM GÓI HÀNG HÔM NAY

Bao gồm:
- Katana vĩnh viễn
- Katana chống zombie vĩnh viễn
- Katana Mk.60 Mod vĩnh viễn
- Set giáp Warchief vô cực
Yêu cầu nạp ít nhât 300k trong ngày

ĐÃ HẾT THỜI GIAN MUA HÀNG. VUI LÒNG CHỌN XEM GÓI HÀNG HÔM NAY

Bao gồm:
- Súng nước vĩnh viễn
- Pháo tay giáng sinh vĩnh viễn
- Claymore 7 ngày
Yêu cầu nạp ít nhất 300k trong ngày

ĐÃ HẾT THỜI GIAN MUA HÀNG. VUI LÒNG CHỌN XEM GÓI HÀNG HÔM NAY

Bao gồm:
- 300 wcoin
- Claymore 7 ngày
- Crywar 7 ngày
- Lựu đạn khói vàng 7 ngày
Yêu cầu nạp ít nhất 200k trong ngày

ĐÃ HẾT THỜI GIAN MUA HÀNG. VUI LÒNG CHỌN XEM GÓI HÀNG HÔM NAY

Bao gồm:
- 300 wcoin
- Crywar 7 ngày
- Claymore 7 ngày
- Smoke gold 7 ngày
Yêu cầu nạp ít nhất 200k trong ngày
200 Wcoin