Ưu đãi trong ngày

Thời gian còn lại:

Bao gồm
- Cheytac M200 Winter Camo
- 100 lựu đạn tấn công
- Lựu đạn crywar(3 ngày)
Yêu cầu nạp ít nhất 100k trong ngày

ĐÃ HẾT THỜI GIAN MUA HÀNG. VUI LÒNG CHỌN XEM GÓI HÀNG HÔM NAY

Bao gồm:
- XM8 Sharpshooter Winter Camo
- 100 lựu đạn tấn công
- Lựu đạn crywar(3 ngày)
Yêu cầu nạp ít nhất 100k trong ngày

ĐÃ HẾT THỜI GIAN MUA HÀNG. VUI LÒNG CHỌN XEM GÓI HÀNG HÔM NAY

Bao gồm
- AWM Winter Camo
- 100 lựu đạn tấn công
- Lựu đạn crywar(3 ngày)
Yêu cầu nạp ít nhất 100k trong ngày

ĐÃ HẾT THỜI GIAN MUA HÀNG. VUI LÒNG CHỌN XEM GÓI HÀNG HÔM NAY

- Lựu đạn giáng sinh x100
- Claymore giáng sinh x100
- Claymore 360 x100
- Lựu Đạn Phòng Ngự x100
- Full Unlock ( Vũ Khí ) vĩnh viễn

ĐÃ HẾT THỜI GIAN MUA HÀNG. VUI LÒNG CHỌN XEM GÓI HÀNG HÔM NAY

Bao gồm:
- Winchester vĩnh viễn
- Hồi máu wcoin
- Sốc điện wcoin
Yêu cầu nạp ít nhất 700k trong ngày

ĐÃ HẾT THỜI GIAN MUA HÀNG. VUI LÒNG CHỌN XEM GÓI HÀNG HÔM NAY

Bao gồm:
- BA50 Gold vĩnh viễn
- BA50 vĩnh viễn
- Skin BA50 Open Cup 3
- Găng tay trèo cao 7 ngày
Yêu cầu nạp ít nhất 2000k trong ngày

ĐÃ HẾT THỜI GIAN MUA HÀNG. VUI LÒNG CHỌN XEM GÓI HÀNG HÔM NAY

Bao gồm:
- L85A2 Gold Vĩnh Viễn
- L95A2 Vĩnh Viễn
- Skin L85A2 Open Cup 2
- Trọn bộ VIP 30 ngày
Yêu cầu nạp ít nhất 1000k trong ngày
1000 Wcoin

THÔNG TIN GÓI HÀNG SẼ ĐƯỢC HIỂN THỊ VÀO NGÀY 21/10/2019