Ưu đãi trong ngày

Thời gian còn lại:

Tặng kèm:
- H&K USP Ambush
- Xẻng Zenit
- Hộp đạn nhẹ
- Yêu cầu nạp ít nhất 300k trong ngày

ĐÃ HẾT THỜI GIAN MUA HÀNG. VUI LÒNG CHỌN XEM GÓI HÀNG HÔM NAY

Tặng kèm:
- 100 claymore Xmas
- 100 claymore 360
- 100 bom phòng ngự
Yêu cầu nạp ít nhất 20k trong ngày

ĐÃ HẾT THỜI GIAN MUA HÀNG. VUI LÒNG CHỌN XEM GÓI HÀNG HÔM NAY

Bao gồm:
- Súng nước vĩnh viễn
- Pháo tay giáng sinh vĩnh viễn
- Claymore 7 ngày
Yêu cầu nạp ít nhất 300k trong ngày

ĐÃ HẾT THỜI GIAN MUA HÀNG. VUI LÒNG CHỌN XEM GÓI HÀNG HÔM NAY

Bao gồm:
- L85A2 Gold Vĩnh Viễn
- L95A2 Vĩnh Viễn
- Skin L85A2 Open Cup 2
- Trọn bộ VIP 30 ngày
Yêu cầu nạp ít nhất 500k trong ngày

ĐÃ HẾT THỜI GIAN MUA HÀNG. VUI LÒNG CHỌN XEM GÓI HÀNG HÔM NAY

Bao gồm:
- 400 wcoin
- Lựu đạn Brazil vĩnh viễn
Yêu cầu nạp ít nhất 200k trong ngày

ĐÃ HẾT THỜI GIAN MUA HÀNG. VUI LÒNG CHỌN XEM GÓI HÀNG HÔM NAY

Bao gồm:
- BA50 Gold vĩnh viễn
- BA50 vĩnh viễn
- Skin BA50 Open Cup 3
- Găng tay trèo cao 7 ngày
Yêu cầu nạp ít nhất 500k trong ngày

ĐÃ HẾT THỜI GIAN MUA HÀNG. VUI LÒNG CHỌN XEM GÓI HÀNG HÔM NAY

Bao gồm:
- Winchester vĩnh viễn
- Hồi máu wcoin
- Sốc điện wcoin
Yêu cầu nạp ít nhất 300k trong ngày

ĐÃ HẾT THỜI GIAN MUA HÀNG. VUI LÒNG CHỌN XEM GÓI HÀNG HÔM NAY

Bao gồm:
- 300 wcoin
- Crywar 7 ngày
- Claymore 7 ngày
- Smoke gold 7 ngày
Yêu cầu nạp ít nhất 200k trong ngày

ĐÃ HẾT THỜI GIAN MUA HÀNG. VUI LÒNG CHỌN XEM GÓI HÀNG HÔM NAY

Bao gồm:
- Claymore 15 ngày
- Crywar 15 ngày
- 100 lựu đạn phòng ngự
- 100 lựu đạn tấn công
Yêu cầu nạp ít nhất 50k trong ngày

ĐÃ HẾT THỜI GIAN MUA HÀNG. VUI LÒNG CHỌN XEM GÓI HÀNG HÔM NAY