Ưu đãi trong ngày

Thời gian còn lại:

Full Bộ 11 Skin Navi Blue
Yêu cầu nạp 100k

ĐÃ HẾT THỜI GIAN MUA HÀNG. VUI LÒNG CHỌN XEM GÓI HÀNG HÔM NAY

- Lựu đạn giáng sinh x100
- Claymore giáng sinh x100
- Claymore 360 x100
- Lựu Đạn Phòng Ngự x100
- Full Unlock ( Vũ Khí ) vĩnh viễn

ĐÃ HẾT THỜI GIAN MUA HÀNG. VUI LÒNG CHỌN XEM GÓI HÀNG HÔM NAY

Tặng kèm:
- H&K USP Ambush
- Xẻng Zenit
- Hộp đạn nhẹ
- Yêu cầu nạp 200k

ĐÃ HẾT THỜI GIAN MUA HÀNG. VUI LÒNG CHỌN XEM GÓI HÀNG HÔM NAY

Tặng kèm:
- Skin Katana đỏ
- Skin Katana tím
- Skin Katana Open Cup 2
- Desert Eagle Xmas
- Yêu cầu nạp 200k

ĐÃ HẾT THỜI GIAN MUA HÀNG. VUI LÒNG CHỌN XEM GÓI HÀNG HÔM NAY

Tặng kèm:
- 100 Lựu đạn phòng ngự
- 100 Lựu đạn tấn công
- 100 Claymore 360
- 100 Claymore 360(Dùng đc cả cho Sniper)
- 100 Lựu đạn khói Brazil
- 100 Lựu đạn khói gold
Yêu cầu nạp ít nhất 100k trong ngày

ĐÃ HẾT THỜI GIAN MUA HÀNG. VUI LÒNG CHỌN XEM GÓI HÀNG HÔM NAY

Tặng kèm:
- Skin Hắc Long
- Skin Thanh Long
- Skin Huyết Long
- M1911A1 Vĩnh Viễn

ĐÃ HẾT THỜI GIAN MUA HÀNG. VUI LÒNG CHỌN XEM GÓI HÀNG HÔM NAY

Tặng kèm:
- Bộ hồi giáp nhanh
- Bộ hồi giáp hồi phục
- MP5A5 SWAT
- Yêu cầu nạp 200k

ĐÃ HẾT THỜI GIAN MUA HÀNG. VUI LÒNG CHỌN XEM GÓI HÀNG HÔM NAY

Orsis T-5000
Tặng kèm:
- Orsis T-5000 Anubis
- Skin Orsis T-5000 Jungle Camo
- Skin Orsis T-5000 Desert Digital
- Walter P99
- Yêu cầu nạp 200k

ĐÃ HẾT THỜI GIAN MUA HÀNG. VUI LÒNG CHỌN XEM GÓI HÀNG HÔM NAY

Tặng kèm:
- 100 lựu đạn Xmas
- 100 claymore Xmas
- Hộp đạn Xmas
- M240B Xmas Vĩnh Viễn
- Yêu cầu nạp ít nhất 150k trong ngày

ĐÃ HẾT THỜI GIAN MUA HÀNG. VUI LÒNG CHỌN XEM GÓI HÀNG HÔM NAY