Ưu đãi trong ngày

Thời gian còn lại:

Tặng kèm:
- Bộ hồi giáp nhanh
- Bộ hồi giáp hồi phục
- MP5A5 SWAT
- Yêu cầu nạp 200k

ĐÃ HẾT THỜI GIAN MUA HÀNG. VUI LÒNG CHỌN XEM GÓI HÀNG HÔM NAY

Glock 18c Kim Loại Bóng
Tặng kèm:
- Skin Glock 18c SWAT
- Skin Glock 18c Việt Nam Yêu Dấu
- Glock 18c 
- Yêu cầu nạp 200k

ĐÃ HẾT THỜI GIAN MUA HÀNG. VUI LÒNG CHỌN XEM GÓI HÀNG HÔM NAY

Orsis T-5000
Tặng kèm:
- Orsis T-5000 Anubis
- Skin Orsis T-5000 Jungle Camo
- Skin Orsis T-5000 Desert Digital
- Walter P99
- Yêu cầu nạp 200k

ĐÃ HẾT THỜI GIAN MUA HÀNG. VUI LÒNG CHỌN XEM GÓI HÀNG HÔM NAY

Bao gồm:
- 100 claymore giáng sinh
- 100 claymore thường
- 100 lựu đạn phòng ngự
- 100 crywar
Yêu cầu nạp ít nhất 20k trong ngày 

ĐÃ HẾT THỜI GIAN MUA HÀNG. VUI LÒNG CHỌN XEM GÓI HÀNG HÔM NAY

Tặng kèm:
- M4A1 Winter Camo
- Hộp đạn nhẹ vĩnh viễn
- 100 lựu đạn tấn công
- Lựu đạn crywar(3 ngày)
Yêu cầu nạp ít nhất 100k trong ngày

ĐÃ HẾT THỜI GIAN MUA HÀNG. VUI LÒNG CHỌN XEM GÓI HÀNG HÔM NAY

Tặng kèm:
- H&K USP Ambush
- Xẻng Zenit
- Hộp đạn nhẹ
- Yêu cầu nạp 200k

ĐÃ HẾT THỜI GIAN MUA HÀNG. VUI LÒNG CHỌN XEM GÓI HÀNG HÔM NAY

Tặng kèm:
- Hộp đạn nhẹ
- Hộp đạn to
- 100 lựu đạn phòng ngự
- Skin AK-103 Việt Nam Yêu Dấu
- Yêu cầu nạp 200k

ĐÃ HẾT THỜI GIAN MUA HÀNG. VUI LÒNG CHỌN XEM GÓI HÀNG HÔM NAY

Tặng kèm:
- Skin Katana đỏ
- Skin Katana tím
- Skin Katana Open Cup 2
- Desert Eagle Xmas
- Yêu cầu nạp 200k

ĐÃ HẾT THỜI GIAN MUA HÀNG. VUI LÒNG CHỌN XEM GÓI HÀNG HÔM NAY

Tặng kèm:
- Claymore 7 ngày
- Pháo tay Xmas
- Yêu cầu nạp 200k

ĐÃ HẾT THỜI GIAN MUA HÀNG. VUI LÒNG CHỌN XEM GÓI HÀNG HÔM NAY