Ưu đãi trong ngày

Thời gian còn lại:

Full Bộ Vũ khí RU Anniversary Vĩnh Viễn 
Yêu Cầu nạp 350k

ĐÃ HẾT THỜI GIAN MUA HÀNG. VUI LÒNG CHỌN XEM GÓI HÀNG HÔM NAY

Full Bộ Súng Jade Dragon Vĩnh Viễn 
Yêu Cầu Nạp 300k

ĐÃ HẾT THỜI GIAN MUA HÀNG. VUI LÒNG CHỌN XEM GÓI HÀNG HÔM NAY

Giáp Raid ( Vĩnh Viễn ) - Duy nhất trong ngày hnay
Yêu cầu nạp 3.000.000VNĐ

ĐÃ HẾT THỜI GIAN MUA HÀNG. VUI LÒNG CHỌN XEM GÓI HÀNG HÔM NAY

Bao gồm:
- L85A2 Gold Vĩnh Viễn
- L95A2 Vĩnh Viễn
- Skin L85A2 Open Cup 2
- Trọn bộ VIP 30 ngày
Yêu cầu nạp ít nhất 1000k trong ngày

ĐÃ HẾT THỜI GIAN MUA HÀNG. VUI LÒNG CHỌN XEM GÓI HÀNG HÔM NAY

Bao gồm:
- M16A3 Gold vĩnh viễn
- M16A3 vĩnh viễn
- Skin M16A3 VNYD
- Trọn bộ booster 30 ngày
Yêu cầu nạp ít nhất 1000k trong ngày

ĐÃ HẾT THỜI GIAN MUA HÀNG. VUI LÒNG CHỌN XEM GÓI HÀNG HÔM NAY

Bao gồm:
- BA50 Gold vĩnh viễn
- BA50 vĩnh viễn
- Skin BA50 Open Cup 3
- Găng tay trèo cao 7 ngày
Yêu cầu nạp ít nhất 2000k trong ngày

ĐÃ HẾT THỜI GIAN MUA HÀNG. VUI LÒNG CHỌN XEM GÓI HÀNG HÔM NAY

Bao gồm:
- 400 wcoin
- Lựu đạn giáng sinh vĩnh viễn
Yêu cầu nạp ít nhất 300k trong ngày

ĐÃ HẾT THỜI GIAN MUA HÀNG. VUI LÒNG CHỌN XEM GÓI HÀNG HÔM NAY

Bao gồm:
- 300 wcoin
- Crywar 7 ngày
- Claymore 7 ngày
- Smoke gold 7 ngày
Yêu cầu nạp ít nhất 200k trong ngày

ĐÃ HẾT THỜI GIAN MUA HÀNG. VUI LÒNG CHỌN XEM GÓI HÀNG HÔM NAY

200 quả boom Tuyết
200 Smoke Gold
200 Claymore Banana
1.500 wcoin
Yêu cầu nạp 1000k
1000 Wcoin