Danh hiệu
Cry-sis
Mark
 
 • Quá to để nhét được vào thang máy
 • Sống sót
 • Vụ gặt
 • Tốt nghiệp
 • Dead Men Party
 • Hellraiser
 • King of the Prom
 • Lucky Number
 • Dirty Dozen
 • Scrap the Sky
 • Office Enslaver
 • Problem Solver
 • Resident Evil
 • Cao hơn nữa
 • Bất tử
 • Gimme a Five!
 • Snake in the Grass
 • Mean and Unseen
 • Cao thủ bomb mìn
 • Detonator
 • Chung lưng chiến đấu
 • Đồng đội tin cậy
 • Hurricane
 • Supercell
 • Flag 'em Down
 • Flag Chaser
 • Humiliator
 • Well Placed
 • Lời thì thầm chết chóc
 • Thợ săn thầm lặng
 • Climbing the Ladder
 • High Roller
 • Twenty Megatons
 • Thermonuclear
 • Going Atomic
Badge
 
 • Chuyên gia Đập nát óc
 • Kẻ săn đầu người
 • Serious Sam
 • Office Rat
 • Multifrag
 • Gun Runner
 • Outgunned
 • GSG 9
 • Cuồng mua sắm
 • Happy Shopping
 • Sniper's Nemesis
 • Ưng Nhãn
 • Tàn mà không phế
 • Không bỏ cuộc
 • Frag Master
 • Fire in the Hole
 • Head Tapper
 • Grey Matter Splatter
 • Deadly Defib
 • Phẫu thuật chết chóc
 • Pinpoint
 • Chiến Y
 • Quân Y
 • Money Bags
 • Greed is Good
 • Hoarder
 • Vương miện vinh quang
 • Thợ săn kho báu
 • Aim to Kill
 • Straight Aim
Strip
 
 • Tôi có thể nhìn thấy nhà mình từ chỗ này!
 • Phẫu thuật không gây mê
 • Chúng ta phải lên cao hơn…
 • Chiến binh bất tử
 • Mục tiêu khó nhằn
 • Né tránh hoàn hảo
 • Phalanx Down
 • No Stopping You
 • Sharpshooter
 • Overachiever
 • Accumulator
 • High Scorer
 • Slidewinder
 • Slideshot
 • Artful Ambusher
 • Đối mặt
 • Sociable
 • Two's Company
 • Partners in Crime
 • A Friend in Need