Level: 90

Warface

CN_Dagang

Exp 23.046.000/23.046.000 (NaN%)

 
 • 6.023.349
 • 0
 • 86.519

Thời gian chiến đấu

1093h 7M

HeadShot

  •  

   PvP: 10.067 PvE: 152.351

  •  

   PvP: 248 PvE: 12.171

  •  

   PvP: 121 PvE: 35.369

  •  

   PvP: 167 PvE: 12.815

 • Tỷ lệ thắng (%)

  78.5

  234/298 trận PVP
 • Chính xác (%)

  29

  78.342 viên đạn
 • Unlock (%)

  0

  0/94 quân dụng
 • Tỷ lệ K/D

  51.67

  512.458/9.916 mạng
Đồng đội (0/50)