Level: 90

Warface

[***]__LX__[***]

Exp 23.046.000/23.046.000 (NaN%)

 
 • 511.753
 • 50
 • 92.912

Thời gian chiến đấu

2513h 41M

HeadShot

  •  

   PvP: 26.436 PvE: 102.502

  •  

   PvP: 3.195 PvE: 12.851

  •  

   PvP: 9.679 PvE: 19.033

  •  

   PvP: 7.735 PvE: 31.081

 • Tỷ lệ thắng (%)

  55.0

  2552/4635 trận PVP
 • Chính xác (%)

  24

  3.556.659 viên đạn
 • Unlock (%)

  0

  0/94 quân dụng
 • Tỷ lệ K/D

  3.3

  642.884/194.228 mạng
Đồng đội (0/50)
 
Clan

Chưa tham gia clan