Level: 90

Warface

[34]-.NTA.

Exp 23.046.000/23.046.000 (NaN%)

 
 • 543.176
 • 0
 • 37.480

Thời gian chiến đấu

1018h 26M

HeadShot

  •  

   PvP: 2.998 PvE: 51.122

  •  

   PvP: 1.055 PvE: 4.667

  •  

   PvP: 3.127 PvE: 6.324

  •  

   PvP: 1.051 PvE: 11.663

 • Tỷ lệ thắng (%)

  46.6

  749/1604 trận PVP
 • Chính xác (%)

  30

  709.229 viên đạn
 • Unlock (%)

  18

  17/94 quân dụng
 • Tỷ lệ K/D

  5

  314.877/62.870 mạng