Level: 79

Warface

[-New-]*Louis*

Exp 17.110.226/17.364.000 (55.34%)

 
 • 24.317
 • 1
 • 128.719

Thời gian chiến đấu

1083h 26M

HeadShot

  •  

   PvP: 9.199 PvE: 18.590

  •  

   PvP: 1.809 PvE: 3.200

  •  

   PvP: 4.074 PvE: 2.308

  •  

   PvP: 2.216 PvE: 2.196

 • Tỷ lệ thắng (%)

  59.6

  1931/3238 trận PVP
 • Chính xác (%)

  24

  1.786.742 viên đạn
 • Unlock (%)

  11

  10/94 quân dụng
 • Tỷ lệ K/D

  2.04

  153.299/75.036 mạng
Đồng đội (1/50)
Clan

Chưa tham gia clan