Level: 79

Warface

[-New-]*Louis*

Exp 17.156.342/17.364.000 (63.45%)

 
 • 20.569
 • 1
 • 92.919

Thời gian chiến đấu

1097h 53M

HeadShot

  •  

   PvP: 9.344 PvE: 18.590

  •  

   PvP: 1.822 PvE: 3.200

  •  

   PvP: 4.157 PvE: 2.308

  •  

   PvP: 2.268 PvE: 2.196

 • Tỷ lệ thắng (%)

  59.7

  1965/3288 trận PVP
 • Chính xác (%)

  24

  1.810.054 viên đạn
 • Unlock (%)

  11

  10/94 quân dụng
 • Tỷ lệ K/D

  2.03

  154.900/76.133 mạng
Đồng đội (1/50)
Clan

Chưa tham gia clan