Level: 53

Thiếu tướng 3

Althan

Exp 3.709.810/3.801.900 (66.44%)

 
  • 19.828
  • 8
  • 621

Thời gian chiến đấu

212h 38M

HeadShot

    •  

      PvP: 216 PvE: 7.896

    •  

      PvP: 66 PvE: 3.104

    •  

      PvP: 202 PvE: 820

    •  

      PvP: 84 PvE: 1.575

  • Tỷ lệ thắng (%)

    45.6

    116/254 trận PVP
  • Chính xác (%)

    32

    100.444 viên đạn
  • Unlock (%)

    113

    106/94 quân dụng
  • Tỷ lệ K/D

    6.97

    66.323/9.504 mạng