Level: 87

Warface

BN.*Khải.Phò.Mã

Exp 21.509.474/21.909.600 (29.58%)

 
 • 62.950
 • 0
 • 15.508

Thời gian chiến đấu

2886h 5M

HeadShot

  •  

   PvP: 30.496 PvE: 24.571

  •  

   PvP: 2.469 PvE: 4.047

  •  

   PvP: 11.871 PvE: 4.728

  •  

   PvP: 6.287 PvE: 12.448

 • Tỷ lệ thắng (%)

  55.4

  6077/10963 trận PVP
 • Chính xác (%)

  23

  4.158.204 viên đạn
 • Unlock (%)

  126

  118/94 quân dụng
 • Tỷ lệ K/D

  1.56

  384.104/245.471 mạng