Level: 90

Warface

CấmSemiAutoCry

Exp 23.046.000/23.046.000 (NaN%)

 
 • 1.480.542
 • 4.220
 • 56.436

Thời gian chiến đấu

2038h 23M

HeadShot

  •  

   PvP: 4.364 PvE: 40.546

  •  

   PvP: 1.589 PvE: 3.242

  •  

   PvP: 5.974 PvE: 4.900

  •  

   PvP: 1.856 PvE: 20.147

 • Tỷ lệ thắng (%)

  53.3

  2434/4559 trận PVP
 • Chính xác (%)

  25

  2.404.885 viên đạn
 • Unlock (%)

  128

  120/94 quân dụng
 • Tỷ lệ K/D

  3.1

  361.415/116.583 mạng