Level: 87

Warface

*Ông.Già.Noel*

Exp 21.791.001/21.909.600 (79.13%)

 
 • 1.831.521
 • 3
 • 71.492

Thời gian chiến đấu

2928h 11M

HeadShot

  •  

   PvP: 14.452 PvE: 67.356

  •  

   PvP: 1.873 PvE: 8.814

  •  

   PvP: 9.110 PvE: 10.865

  •  

   PvP: 4.994 PvE: 12.704

 • Tỷ lệ thắng (%)

  57.0

  4313/7562 trận PVP
 • Chính xác (%)

  26

  2.667.634 viên đạn
 • Unlock (%)

  124

  117/94 quân dụng
 • Tỷ lệ K/D

  2.78

  416.966/149.759 mạng