Level: 74

Warface

[BS]-Yang.Nguyễn

Exp 14.335.729/14.523.000 (67.04%)

 
 • 127.838
 • 1
 • 1.064

Thời gian chiến đấu

994h 36M

HeadShot

  •  

   PvP: 9.172 PvE: 26.231

  •  

   PvP: 1.232 PvE: 2.344

  •  

   PvP: 4.013 PvE: 2.285

  •  

   PvP: 1.119 PvE: 2.749

 • Tỷ lệ thắng (%)

  55.1

  1655/2999 trận PVP
 • Chính xác (%)

  25

  1.300.311 viên đạn
 • Unlock (%)

  128

  120/94 quân dụng
 • Tỷ lệ K/D

  2.49

  149.567/60.055 mạng