Level: 90

Warface

Nishimiya*Shouko

Exp 23.046.000/23.046.000 (NaN%)

 
 • 13.266.760
 • 25
 • 36.501

Thời gian chiến đấu

3134h 37M

HeadShot

  •  

   PvP: 5.654 PvE: 290.492

  •  

   PvP: 833 PvE: 71.280

  •  

   PvP: 1.340 PvE: 38.734

  •  

   PvP: 1.350 PvE: 85.072

 • Tỷ lệ thắng (%)

  64.9

  581/894 trận PVP
 • Chính xác (%)

  31

  387.967 viên đạn
 • Unlock (%)

  128

  120/94 quân dụng
 • Tỷ lệ K/D

  19.7

  854.116/43.353 mạng