Level: 90

Warface

nooprua

Exp 23.046.000/23.046.000 (NaN%)

 
 • 12.786.264
 • 1
 • 223.325

Thời gian chiến đấu

2798h 51M

HeadShot

  •  

   PvP: 3.212 PvE: 378.121

  •  

   PvP: 632 PvE: 11.657

  •  

   PvP: 3.198 PvE: 72.652

  •  

   PvP: 728 PvE: 57.718

 • Tỷ lệ thắng (%)

  56.2

  852/1516 trận PVP
 • Chính xác (%)

  31

  704.112 viên đạn
 • Unlock (%)

  128

  120/94 quân dụng
 • Tỷ lệ K/D

  14.65

  1.076.738/73.491 mạng