Level: 90

Warface

nooprua

Exp 23.046.000/23.046.000 (NaN%)

 
 • 10.115.277
 • 76
 • 111.025

Thời gian chiến đấu

2626h 46M

HeadShot

  •  

   PvP: 3.030 PvE: 362.730

  •  

   PvP: 553 PvE: 10.951

  •  

   PvP: 2.780 PvE: 55.363

  •  

   PvP: 645 PvE: 56.199

 • Tỷ lệ thắng (%)

  52.1

  641/1228 trận PVP
 • Chính xác (%)

  31

  618.782 viên đạn
 • Unlock (%)

  128

  120/94 quân dụng
 • Tỷ lệ K/D

  14.75

  999.107/67.723 mạng