Level: 90

Warface

nooprua

Exp 23.046.000/23.046.000 (NaN%)

 
 • 12.211.655
 • 163
 • 203.284

Thời gian chiến đấu

2735h 42M

HeadShot

  •  

   PvP: 3.158 PvE: 372.873

  •  

   PvP: 616 PvE: 11.595

  •  

   PvP: 3.044 PvE: 66.371

  •  

   PvP: 713 PvE: 56.961

 • Tỷ lệ thắng (%)

  55.3

  790/1428 trận PVP
 • Chính xác (%)

  31

  677.144 viên đạn
 • Unlock (%)

  128

  120/94 quân dụng
 • Tỷ lệ K/D

  14.65

  1.049.200/71.583 mạng