Level: 90

Warface

IMT.Flan

Exp 23.046.000/23.046.000 (NaN%)

 
 • 3.498.661
 • 2
 • 44.919

Thời gian chiến đấu

4293h 10M

HeadShot

  •  

   PvP: 35.906 PvE: 67.270

  •  

   PvP: 2.297 PvE: 3.241

  •  

   PvP: 19.871 PvE: 9.725

  •  

   PvP: 12.880 PvE: 27.426

 • Tỷ lệ thắng (%)

  62.0

  8920/14377 trận PVP
 • Chính xác (%)

  23

  5.562.499 viên đạn
 • Unlock (%)

  128

  120/94 quân dụng
 • Tỷ lệ K/D

  2.71

  692.354/255.400 mạng