Level: 90

Warface

love_friend

Exp 23.046.000/23.046.000 (NaN%)

 
 • 16.224.014
 • 3.158
 • 496.602

Thời gian chiến đấu

3230h 51M

HeadShot

  •  

   PvP: 18.320 PvE: 397.200

  •  

   PvP: 490 PvE: 45.763

  •  

   PvP: 279 PvE: 93.982

  •  

   PvP: 92 PvE: 49.817

 • Tỷ lệ thắng (%)

  93.3

  2203/2360 trận PVP
 • Chính xác (%)

  29

  122.085 viên đạn
 • Unlock (%)

  128

  120/94 quân dụng
 • Tỷ lệ K/D

  26.54

  1.415.016/53.313 mạng