Level: 55

Trung tướng 1

K-Dark

Exp 4.222.674/4.400.600 (42.19%)

 
 • 11.591
 • 6
 • 31.495

Thời gian chiến đấu

744h 17M

HeadShot

  •  

   PvP: 5.809 PvE: 15.465

  •  

   PvP: 612 PvE: 2.074

  •  

   PvP: 1.867 PvE: 754

  •  

   PvP: 348 PvE: 3.187

 • Tỷ lệ thắng (%)

  51.0

  1475/2887 trận PVP
 • Chính xác (%)

  26

  776.402 viên đạn
 • Unlock (%)

  118

  111/94 quân dụng
 • Tỷ lệ K/D

  2.82

  84.052/29.707 mạng