Level: 85

Warface

Bác.Cứ.Để.Em

Exp 20.261.852/20.773.200 (10.01%)

 
 • 3.644.384
 • 1
 • 53.783

Thời gian chiến đấu

1768h 3M

HeadShot

  •  

   PvP: 20.167 PvE: 8.748

  •  

   PvP: 1.224 PvE: 859

  •  

   PvP: 5.365 PvE: 1.900

  •  

   PvP: 4.344 PvE: 2.819

 • Tỷ lệ thắng (%)

  57.7

  3660/6334 trận PVP
 • Chính xác (%)

  25

  1.612.571 viên đạn
 • Unlock (%)

  128

  120/94 quân dụng
 • Tỷ lệ K/D

  1.97

  172.939/87.475 mạng