Level: 84

Warface

Bác.Cứ.Để.Em

Exp 20.157.540/20.205.000 (91.65%)

 
 • 3.730.196
 • 2
 • 25.226

Thời gian chiến đấu

1758h 16M

HeadShot

  •  

   PvP: 20.167 PvE: 8.464

  •  

   PvP: 1.224 PvE: 706

  •  

   PvP: 5.365 PvE: 1.731

  •  

   PvP: 4.344 PvE: 2.679

 • Tỷ lệ thắng (%)

  57.7

  3660/6334 trận PVP
 • Chính xác (%)

  25

  1.612.571 viên đạn
 • Unlock (%)

  128

  120/94 quân dụng
 • Tỷ lệ K/D

  1.93

  169.311/87.329 mạng