Level: 85

Warface

Bác.Cứ.Để.Em

Exp 20.235.242/20.773.200 (5.32%)

 
 • 3.691.380
 • 1
 • 52.860

Thời gian chiến đấu

1764h 59M

HeadShot

  •  

   PvP: 20.167 PvE: 8.748

  •  

   PvP: 1.224 PvE: 793

  •  

   PvP: 5.365 PvE: 1.793

  •  

   PvP: 4.344 PvE: 2.737

 • Tỷ lệ thắng (%)

  57.7

  3660/6334 trận PVP
 • Chính xác (%)

  25

  1.612.571 viên đạn
 • Unlock (%)

  128

  120/94 quân dụng
 • Tỷ lệ K/D

  1.96

  171.858/87.438 mạng