Level: 82

Warface

--AstrayKito--

Exp 18.855.889/19.068.600 (62.56%)

 
 • 346.348
 • 0
 • 2.513

Thời gian chiến đấu

1974h 39M

HeadShot

  •  

   PvP: 3.174 PvE: 40.488

  •  

   PvP: 2.446 PvE: 7.215

  •  

   PvP: 1.679 PvE: 9.887

  •  

   PvP: 2.022 PvE: 9.156

 • Tỷ lệ thắng (%)

  52.1

  2571/4928 trận PVP
 • Chính xác (%)

  26

  1.704.767 viên đạn
 • Unlock (%)

  124

  117/94 quân dụng
 • Tỷ lệ K/D

  3.07

  251.020/81.756 mạng