Level: 90

Warface

7RightHand

Exp 23.046.000/23.046.000 (NaN%)

 
 • 2.334.621
 • 0
 • 912

Thời gian chiến đấu

3282h 35M

HeadShot

  •  

   PvP: 48.098 PvE: 14.498

  •  

   PvP: 5.578 PvE: 2.091

  •  

   PvP: 22.292 PvE: 1.854

  •  

   PvP: 14.873 PvE: 4.566

 • Tỷ lệ thắng (%)

  70.1

  10586/15089 trận PVP
 • Chính xác (%)

  24

  5.240.498 viên đạn
 • Unlock (%)

  128

  120/94 quân dụng
 • Tỷ lệ K/D

  2.06

  385.446/186.960 mạng