Level: 56

Trung tướng 2

HuyPesky

Exp 4.623.840/4.726.000 (68.6%)

 
 • 1.691
 • 4
 • 1.143

Thời gian chiến đấu

288h 35M

HeadShot

  •  

   PvP: 676 PvE: 5.859

  •  

   PvP: 323 PvE: 2.023

  •  

   PvP: 297 PvE: 2.462

  •  

   PvP: 358 PvE: 2.283

 • Tỷ lệ thắng (%)

  41.5

  250/602 trận PVP
 • Chính xác (%)

  28

  229.480 viên đạn
 • Unlock (%)

  121

  114/94 quân dụng
 • Tỷ lệ K/D

  3.48

  52.129/14.957 mạng