Level: 82

Warface

*__.CYCLONUS.__*

Exp 18.903.683/19.068.600 (70.98%)

 
 • 1.731.531
 • 103
 • 182.058

Thời gian chiến đấu

994h 41M

HeadShot

  •  

   PvP: 610 PvE: 55.459

  •  

   PvP: 67 PvE: 19.295

  •  

   PvP: 70 PvE: 2.458

  •  

   PvP: 138 PvE: 10.039

 • Tỷ lệ thắng (%)

  75.1

  184/245 trận PVP
 • Chính xác (%)

  27

  49.520 viên đạn
 • Unlock (%)

  120

  113/94 quân dụng
 • Tỷ lệ K/D

  19.76

  320.078/16.197 mạng