Level: 23

Thiếu úy 3

Người.Cõi.Âm

Exp 200.115/205.200 (79.82%)

 
 • 6.094
 • 0
 • 1.904

Thời gian chiến đấu

62h 57M

HeadShot

  •  

   PvP: 141 PvE: 1.087

  •  

   PvP: 22 PvE: 217

  •  

   PvP: 813 PvE: 3.143

  •  

   PvP: 180 PvE: 139

 • Tỷ lệ thắng (%)

  50

  74/148 trận PVP
 • Chính xác (%)

  27

  89.344 viên đạn
 • Unlock (%)

  63

  59/94 quân dụng
 • Tỷ lệ K/D

  6.66

  19.809/2.972 mạng