Level: 23

Thiếu úy 3

Người.Cõi.Âm

Exp 200.757/205.200 (82.37%)

 
 • 7.443
 • 0
 • 1.904

Thời gian chiến đấu

63h 21M

HeadShot

  •  

   PvP: 144 PvE: 1.087

  •  

   PvP: 22 PvE: 217

  •  

   PvP: 823 PvE: 3.143

  •  

   PvP: 180 PvE: 139

 • Tỷ lệ thắng (%)

  50

  75/150 trận PVP
 • Chính xác (%)

  27

  90.315 viên đạn
 • Unlock (%)

  63

  59/94 quân dụng
 • Tỷ lệ K/D

  6.59

  19.852/3.008 mạng