Level: 90

Warface

**_.Cyclonus._**

Exp 23.046.000/23.046.000 (NaN%)

 
 • 9.064.321
 • 53
 • 408.055

Thời gian chiến đấu

1602h 47M

HeadShot

  •  

   PvP: 5.244 PvE: 31.310

  •  

   PvP: 535 PvE: 13.547

  •  

   PvP: 2.258 PvE: 5.321

  •  

   PvP: 1.331 PvE: 13.896

 • Tỷ lệ thắng (%)

  60.1

  1585/2634 trận PVP
 • Chính xác (%)

  23

  1.032.680 viên đạn
 • Unlock (%)

  127

  119/94 quân dụng
 • Tỷ lệ K/D

  6.4

  360.159/56.190 mạng