Level: 90

Warface

[WH]GeorgeW.Bush

Exp 23.046.000/23.046.000 (NaN%)

 
 • 1.835.499
 • 1
 • 2.933

Thời gian chiến đấu

1099h 0M

HeadShot

  •  

   PvP: 3.740 PvE: 81.356

  •  

   PvP: 614 PvE: 11.212

  •  

   PvP: 1.111 PvE: 18.021

  •  

   PvP: 575 PvE: 8.739

 • Tỷ lệ thắng (%)

  61.0

  725/1188 trận PVP
 • Chính xác (%)

  31

  477.085 viên đạn
 • Unlock (%)

  128

  120/94 quân dụng
 • Tỷ lệ K/D

  9.64

  407.996/42.288 mạng