Level: 90

Warface

[WH]GeorgeW.Bush

Exp 23.046.000/23.046.000 (NaN%)

 
 • 2.022.527
 • 0
 • 84

Thời gian chiến đấu

1008h 25M

HeadShot

  •  

   PvP: 3.122 PvE: 77.770

  •  

   PvP: 531 PvE: 10.978

  •  

   PvP: 715 PvE: 17.606

  •  

   PvP: 390 PvE: 8.149

 • Tỷ lệ thắng (%)

  62.3

  609/976 trận PVP
 • Chính xác (%)

  31

  373.047 viên đạn
 • Unlock (%)

  128

  120/94 quân dụng
 • Tỷ lệ K/D

  11.63

  388.653/33.412 mạng