Level: 24

Thiếu úy 4

Tao-LàLinh(X)eôm

Exp 226.956/233.300 (77.42%)

 
 • 6.163.350
 • 30
 • 200.554

Thời gian chiến đấu

182h 18M

HeadShot

  •  

   PvP: 2.798 PvE: 5.526

  •  

   PvP: 237 PvE: 586

  •  

   PvP: 1.349 PvE: 5.265

  •  

   PvP: 271 PvE: 87

 • Tỷ lệ thắng (%)

  99.2

  645/650 trận PVP
 • Chính xác (%)

  31

  341.485 viên đạn
 • Unlock (%)

  23

  22/94 quân dụng
 • Tỷ lệ K/D

  4.92

  79.390/16.113 mạng