Level: 35

Đại úy chỉ huy

EthanDo

Exp 798.719/801.600 (96.27%)

 
 • 4.200
 • 2
 • 2.838

Thời gian chiến đấu

105h 43M

HeadShot

  •  

   PvP: 93 PvE: 2.453

  •  

   PvP: 37 PvE: 357

  •  

   PvP: 25 PvE: 74

  •  

   PvP: 509 PvE: 278

 • Tỷ lệ thắng (%)

  46.6

  146/313 trận PVP
 • Chính xác (%)

  32

  31.194 viên đạn
 • Unlock (%)

  111

  104/94 quân dụng
 • Tỷ lệ K/D

  2.54

  13.079/5.147 mạng