Level: 37

Thiếu tá 2

Cow_NoName

Exp 897.000/976.400 (12.65%)

 
 • 8.013
 • 46
 • 1.257

Thời gian chiến đấu

71h 1M

HeadShot

  •  

   PvP: 47 PvE: 3.299

  •  

   PvP: 30 PvE: 1.174

  •  

   PvP: 83 PvE: 722

  •  

   PvP: 12 PvE: 1.589

 • Tỷ lệ thắng (%)

  46.2

  43/93 trận PVP
 • Chính xác (%)

  35

  36.457 viên đạn
 • Unlock (%)

  115

  108/94 quân dụng
 • Tỷ lệ K/D

  9.98

  20.513/2.054 mạng