Level: 24

Thiếu úy 4

Alliance_Forward

Exp 207.517/233.300 (8.25%)

 
 • 26.870
 • 4
 • 16.400

Thời gian chiến đấu

21h 25M

HeadShot

  •  

   PvP: 216 PvE: 0

  •  

   PvP: 10 PvE: 0

  •  

   PvP: 133 PvE: 59

  •  

   PvP: 11 PvE: 0

 • Tỷ lệ thắng (%)

  60

  42/70 trận PVP
 • Chính xác (%)

  23

  28.639 viên đạn
 • Unlock (%)

  52

  49/94 quân dụng
 • Tỷ lệ K/D

  1.95

  2.345/1.200 mạng
Đồng đội (2/50)
Clan

Chưa tham gia clan