Đăng ký tài khoản
Tên tài khoản không hợp lệ

Bạn đã đăng ký tài khoản thành công!

Hãy cập nhật thông tin tài khoản để bảo mật và nhận 50 Crown.

 • - Chúc mừng hava186 vừa quay được Lady Medic Widowmaker squad -
 • - Chúc mừng horizond vừa quay được Skin Medic kháng chiến (Vĩnh viễn) -
 • - Chúc mừng horizond vừa quay được Lady Medic Widowmaker squad -
 • - Chúc mừng chickenking7z vừa quay được Lady Medic Widowmaker squad -
 • - Chúc mừng unknow.8k vừa quay được Skin Medic kháng chiến (Vĩnh viễn) -
 • - Chúc mừng pdvgsm vừa quay được Lady Medic Widowmaker squad -
 • - Chúc mừng zombie1911 vừa quay được Skin Medic kháng chiến (Vĩnh viễn) -
 • - Chúc mừng listion111 vừa quay được Lady Medic Widowmaker squad -
 • - Chúc mừng nhthieu1412 vừa quay được Skin Medic kháng chiến (Vĩnh viễn) -
 • - Chúc mừng zmn2 vừa quay được beretta M9 anniversary -
 • - Chúc mừng zmn2 vừa quay được beretta M9 anniversary -
 • - Chúc mừng komach123 vừa quay được beretta M9 anniversary -
 • - Chúc mừng komach123 vừa quay được beretta M9 anniversary -
 • - Chúc mừng khanhblue vừa quay được beretta M9 anniversary -
 • - Chúc mừng khanhblue vừa quay được beretta M9 anniversary -
 • - Chúc mừng mavungght vừa quay được beretta M9 anniversary -
 • - Chúc mừng mavungght vừa quay được beretta M9 anniversary -
 • - Chúc mừng phuonglt13 vừa quay được beretta M9 anniversary -
 • - Chúc mừng phuonglt13 vừa quay được beretta M9 anniversary -
 • - Chúc mừng mkakaka vừa quay được beretta M9 anniversary -
 • - Chúc mừng mkakaka vừa quay được beretta M9 anniversary -
 • - Chúc mừng hunter187 vừa quay được beretta M9 anniversary -
 • - Chúc mừng hunter187 vừa quay được beretta M9 anniversary -
 • - Chúc mừng it_lk.exe21 vừa quay được Lady Medic Widowmaker squad -
 • - Chúc mừng quangvabi vừa quay được Lady Medic Widowmaker squad -
 • - Chúc mừng shadow0cobra0920 vừa quay được Lady Medic Widowmaker squad -
 • - Chúc mừng boomberman456 vừa quay được Lady Medic Widowmaker squad -
 • - Chúc mừng minhphong3007 vừa quay được Lady Medic Widowmaker squad -
 • - Chúc mừng zajhochu vừa quay được Lady Medic Widowmaker squad -
 • - Chúc mừng hieugioiht vừa quay được Lady Medic Widowmaker squad -
 • Tin tức
 • Sự kiện

Gói ưu đãi siêu đặc biệt - Duy nhất trong ngày

11/04/2018 13:00

1. MỞ GÓI ƯU ĐÃI TUẦN

-       Thời gianTừ 00h00’ ngày 12/04/2018 – 23h59’ ngày 12/04/2018.

-       Nội dung : Trong thời gian diễn ra sự kiện , khai mở gói ưu đãi tuần theo nội dung dưới đây , mỗi tuần chỉ được mua 1 lần duy nhất

  100wc - nhận ngay 100wc - bonus 50wc ( mỗi ngày nhận 10wc và 1 randombox ngẫu nhiên trong 5 ngày )

  200wc - nhận ngay 200wc - bonus 100wc ( mỗi ngày nhận 20wc và 1 randombox ngẫu nhiên trong 5 ngày )

  300wc - nhận ngay 300wc - bonus 150wc ( mỗi ngày nhận 30wc và 1 randombox ngẫu nhiên trong 5 ngày )

  400wc - nhận ngay 400wc - bonus 200wc ( mỗi ngày nhận 40wc và 1 randombox ngẫu nhiên trong 5 ngày )

  500wc - nhận ngay 500wc - bonus 250wc ( mỗi ngày nhận 50wc và 1 randombox ngẫu nhiên trong 5 ngày )

  1000wc - nhận ngay 1000wc - bonus 500wc ( mỗi ngày nhận 100wc và 1 randombox ngẫu nhiên trong 5 ngày )

-       Lưu ý :

 Mỗi tuần chỉ có thể mua 1 lần duy nhất ( áp dụng với tất cả các gói trên ) , không đăng nhập và điểm danh trên Web ngày nào là mất wcoin ngày đó

 Những tài khoản đã tham gia mua Gói của ngày 11/04/2018 rồi sẽ không thể mua tiếp gói ngày hôm nay.

Điểm danh nhận quà

Điểm danh ngay hôm nay để nhận được nhiều phần quà giá trị.

Điểm danh ngay

Bạn đang có Giftcode?

Nhập code để sở hữu ngay siêu vũ khí của bạn.