• khangduong11 vừa mở được Skin Sniper kháng chiến (Vĩnh viễn) vĩnh viễn
 • anhtrung888 vừa mở được Skin Sniper kháng chiến (Vĩnh viễn) vĩnh viễn
 • kotaropotter vừa mở được Lady Sniper Widowmaker squad vĩnh viễn
 • yx826534 vừa mở được Skin Sniper kháng chiến (Vĩnh viễn) vĩnh viễn
 • zmn2 vừa mở được beretta M9 anniversary vĩnh viễn
 • zmn2 vừa mở được beretta M9 anniversary vĩnh viễn
 • komach123 vừa mở được beretta M9 anniversary vĩnh viễn
 • komach123 vừa mở được beretta M9 anniversary vĩnh viễn
 • khanhblue vừa mở được beretta M9 anniversary vĩnh viễn
 • khanhblue vừa mở được beretta M9 anniversary vĩnh viễn
 • mavungght vừa mở được beretta M9 anniversary vĩnh viễn
 • mavungght vừa mở được beretta M9 anniversary vĩnh viễn
 • phuonglt13 vừa mở được beretta M9 anniversary vĩnh viễn
 • phuonglt13 vừa mở được beretta M9 anniversary vĩnh viễn
 • mkakaka vừa mở được beretta M9 anniversary vĩnh viễn
 • mkakaka vừa mở được beretta M9 anniversary vĩnh viễn
 • hunter187 vừa mở được beretta M9 anniversary vĩnh viễn
 • hunter187 vừa mở được beretta M9 anniversary vĩnh viễn
 • shaja2013 vừa mở được Lady Sniper Widowmaker squad vĩnh viễn
 • satong567 vừa mở được Lady Sniper Widowmaker squad vĩnh viễn
 • huygabmtpk2025 vừa mở được Lady Sniper Widowmaker squad vĩnh viễn
 • quangvabi vừa mở được Lady Sniper Widowmaker squad vĩnh viễn
 • zklan321 vừa mở được Lady Sniper Widowmaker squad vĩnh viễn
 • vuduclong3861681 vừa mở được Lady Sniper Widowmaker squad vĩnh viễn
 • cuteu1997 vừa mở được Lady Sniper Widowmaker squad vĩnh viễn
 • hunghd83 vừa mở được Lady Sniper Widowmaker squad vĩnh viễn
 • zajhochu vừa mở được Lady Sniper Widowmaker squad vĩnh viễn
 • zajhochu vừa mở được Lady Sniper Widowmaker squad vĩnh viễn
 • quanghuytvtk vừa mở được Lady Sniper Widowmaker squad vĩnh viễn
 • legoboy13 vừa mở được Lady Sniper Widowmaker squad vĩnh viễn
 • 99

 • Vui lòng nhập tên nhân vật mới

  Lưu ý:

  * Tên nhân vật có ít nhất 4 ký tự và không có dấu cách

  * Độ dài tối đa là 12 ký tự

  * Tên nhật vật không được vi phạm nội quy. NPH có quyền khóa tài khoản vi phạm.

Mới nhất
 • Dùng chung
 • Rifleman
 • Engineer
 • Sniper
 • Medic