• hava186 vừa mở được Lady Medic Widowmaker squad vĩnh viễn
 • horizond vừa mở được Skin Medic kháng chiến (Vĩnh viễn) vĩnh viễn
 • horizond vừa mở được Lady Medic Widowmaker squad vĩnh viễn
 • chickenking7z vừa mở được Lady Medic Widowmaker squad vĩnh viễn
 • unknow.8k vừa mở được Skin Medic kháng chiến (Vĩnh viễn) vĩnh viễn
 • pdvgsm vừa mở được Lady Medic Widowmaker squad vĩnh viễn
 • zombie1911 vừa mở được Skin Medic kháng chiến (Vĩnh viễn) vĩnh viễn
 • listion111 vừa mở được Lady Medic Widowmaker squad vĩnh viễn
 • nhthieu1412 vừa mở được Skin Medic kháng chiến (Vĩnh viễn) vĩnh viễn
 • zmn2 vừa mở được beretta M9 anniversary vĩnh viễn
 • zmn2 vừa mở được beretta M9 anniversary vĩnh viễn
 • komach123 vừa mở được beretta M9 anniversary vĩnh viễn
 • komach123 vừa mở được beretta M9 anniversary vĩnh viễn
 • khanhblue vừa mở được beretta M9 anniversary vĩnh viễn
 • khanhblue vừa mở được beretta M9 anniversary vĩnh viễn
 • mavungght vừa mở được beretta M9 anniversary vĩnh viễn
 • mavungght vừa mở được beretta M9 anniversary vĩnh viễn
 • phuonglt13 vừa mở được beretta M9 anniversary vĩnh viễn
 • phuonglt13 vừa mở được beretta M9 anniversary vĩnh viễn
 • mkakaka vừa mở được beretta M9 anniversary vĩnh viễn
 • mkakaka vừa mở được beretta M9 anniversary vĩnh viễn
 • hunter187 vừa mở được beretta M9 anniversary vĩnh viễn
 • hunter187 vừa mở được beretta M9 anniversary vĩnh viễn
 • it_lk.exe21 vừa mở được Lady Medic Widowmaker squad vĩnh viễn
 • quangvabi vừa mở được Lady Medic Widowmaker squad vĩnh viễn
 • shadow0cobra0920 vừa mở được Lady Medic Widowmaker squad vĩnh viễn
 • boomberman456 vừa mở được Lady Medic Widowmaker squad vĩnh viễn
 • minhphong3007 vừa mở được Lady Medic Widowmaker squad vĩnh viễn
 • zajhochu vừa mở được Lady Medic Widowmaker squad vĩnh viễn
 • hieugioiht vừa mở được Lady Medic Widowmaker squad vĩnh viễn
 • 99

 • Vui lòng nhập tên nhân vật mới

  Lưu ý:

  * Tên nhân vật có ít nhất 4 ký tự và không có dấu cách

  * Độ dài tối đa là 12 ký tự

  * Tên nhật vật không được vi phạm nội quy. NPH có quyền khóa tài khoản vi phạm.

Mới nhất
 • Dùng chung
 • Rifleman
 • Engineer
 • Sniper
 • Medic